Över 50 år i elektronikens tjänst

En flexibel partner med över 50 års erfarenhet som pålitlig teknikleverantör

Ända sedan starten 1961 har Angland Electronics både utvecklat, konstruerat och tillverkat högkvalitativ teknik till våra kunder. Vi är sedan flera decennier leverantör till kraftindustrin och idag är vi insynade och godkända av både svensk och finländsk kärnkraftsindustri, vilket borgar för en mycket hög kvalitet.

Oavsett om ni har en ny produktidé eller behöver uppdatera en befintlig produkt hjälper vi gärna till att förverkliga den.Vi är heltäckande och erbjuder allt från utveckling och konstruktion över tillverkning till boxbuild och slutprovning.

Våra tjänster

Angland Electronics erbjuder en komplett lösning,
"från ax till limpa"

Kunskap, erfarenhet, en modern maskinpark och ett robust systemstöd
i produktionen borgar för högsta möjliga kvalitet.

Konstruktion och utveckling

Angland Electronics har stor och mycket lång erfarenhet av såväl utveckling som konstruktion av både hård- och mjukvara.

Vi har hjälpt allt från det lilla företaget till den multinationella koncernen att få produkter att fungera enligt specificerade krav och önskemål.

Inköp och tillverkning

Angland Electronics har en lång historia av att tillverka både egna produkter liksom att tillverka högkvalitetsprodukter till andra företag.

Vi erbjuder full legotillverkning där vi tar hand om inköp, lagerhållning av komponenter och material samt yt- och hålmontering. Vi kan även erbjuda tjänster inom mekanik och slutmontering, s. k. box-build.

Slutprovning och kvalitetssäkring

Efter avslutad tillverkning slutprovar vi produkten och säkerställer att den har högsta möjliga kvalitet samt uppfyller specificerade krav och önskemål.

Under hela processen, från att vi påbörjar ett uppdrag till att produkten är färdig att levereras, dokumenteras allt och eventuella avvikelser rapporteras. Vi arbetar både i vårt eget datorsystem och direkt i våra kunders.

Bred kunskap

Vår kunskap är bred och innefattar bland annat:

  • Pre-compliance provning enligt EMC, LVD och miljötålighet
  • Projektledning inom teknisk utveckling
  • Optimering av algoritmer
  • RFID
  • Utveckling av mjukvara och grafiska användargränssnitt
  • Kommunikation via fältbussar och RS-485

Vi ser gärna samarbeten där vi kommer in tidigt i utvecklingsarbetet så att vi kan föreslå lösningar som optimerar er produkt för volymtillverkning redan från start.

Vår Historia

Angland Electronics har en lång historia av att tillverka både egna produkter liksom att tillverka högkvalitetsprodukter till andra företag

Banbrytande produkter

Företaget grundades av Knut Angland som redan i mitten på 1950-talet insåg vad transistorn skulle betyda för elektronikens utveckling. 

Under årens lopp har vi tagit fram en rad banbrytande produkter. Två av dessa är PR04, som kom 1964 och användes för att styra oljepannorna i de svenska hemmen, och LQT plattformen som används globalt för att styra och övervaka vattenkraftverk.

Tredje generationen Angland

Knut Angland styrde företaget till 1980 då andra generationen tog över med Ulf och Kid-Åke vid rodret. 2009 tog tredje generationen över och idag leds företaget av Ulfs son, Pontus Angland.

Vi har alltid legat i framkanten, t.ex. redan 1994 blev vi certifierade enligt ISO 9001 som det 62:a företaget i Sverige (vi är dock inte längre certifierade då vi är godkända av svensk och finländsk kärnkraftsindustri, som har betydligt högre krav än vad ISO-systemet har) och 2006 var hela vår produktion ROHS konverterad.

Kvalitetspolicy

”Här på Angland får ni varsin penna, men suddgummi får ni köpa själva för här på Angland gör vi inte fel” - Knut Angland, 1961

Nyckeln till framgång

Citatet ovan härstammar från Knut Angland som startade företaget 1961.

Naturligtvis är uttalandet tillspetsat, men vår ambition har alltid varit att göra rätt från början för att säkerställa framgång och lönsamhet för både oss och våra kunder.

Våra medarbetare är nyckeln till våra framgångar, och allt vi gör grundas i våra fyra kärnvärden vilket leder till att vi kan leverera en mycket hög kvalitet och servicenivå till våra kunder.

Ansvar & medvetenhet

Vi följer gällande lagar och föreskrifter på de marknader där vi agerar, och vi arbetar även för att:

  • Minska vår miljöpåverkan
  • Ha en könsbalanserad organisation
  • Ha leverantörer som respekterar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och motarbetar alla former av korruption.

Vår ambition är; högsta möjliga kvalitet och servicenivå samtidigt som vi gör världen bättre.

Maskinpark

Vår maskinpark består av moderna och flexibla maskiner med hög kapacitet från bl.a. Mycronic, Cyberoptics, Ersa och Asscon

Moderna och flexibla maskiner

Vår produktionshall är naturligtvis ESD skyddad och våra processer är optimerade för att reducera tidsåtgång, kostnader och miljöpåverkan.

Tillsammans med vårt affärssystem och den smidiga organisationen gör detta att vi kan erbjuda snabba leveranser till konkurrenskraftiga priser.

YTMONTERING MYCRONIC MY200-LX

JET PRINTER MYCRONIC MY500

AOI FRÅN CYBEROPTICS

UGN ASSCON VP1000

Kontakta oss

Är du intresserad av en förutsättningslös dialog med oss?

Skriv ett par rader och skicka sedan din fråga till oss så återkommer vi inom 2 arbetsdagar.

Ladda gärna ner vårt informationsblad!

Hitta hit

Besök oss gärna på huvudkontoret Riddartorp ute på vackra Vikbolandet